SEVING Serwis i Naprawa Maszyn Do Szycia www.seving.pl tel. 604503635

W książce można wyczytać, że powstanie było polsko-pańską fanaberią wymierzoną w naród białoruski, którego prawdziwym obrońcą jawi się Michaił Murawjow, generał-gubernator wileński podczas tłumienia powstania styczniowego. A przecież przydomek nadany Murawjowowi przez społeczeństwo – Wieszatiel – mówi sam za siebie. Poprzez likwidację NSDAP wraz ze wszystkimi podorganizacjami, rozwiązanie sił SS czy gestapo, zniesienie wszelkich przepisów prawa związanych z dyskryminacją wprowadzonych przez nazistów.

Władze prowadziły lustrację urzędników państwowych, usuwając wszystkich, którzy mieli powiązania z NSDAP wykraczające poza niezbędne w pracy stosunki. Prowadzono różne akcje mające na celu uświadomienie społeczeństwu ogromu zbrodni nazistowskich.Powiązana z tymi działaniami była demilitaryzacja Niemiec. Uznano przede wszystkim, że należy zniszczyć ducha „pruskiego militaryzmu” – stąd też formalne rozwiązanie tego kraju związkowego. Oczywiście, w sferach okupacji radzieckiej demokratyzacja była zjawiskiem jedynie pozornym i trwającym tylko tak długo, jak było to konieczne. Już wkrótce władzę przejęli tam „demokratycznie” wybrani socjaliści, wprowadzając znany wszędzie w bloku wschodnim system monopartyjny. Rozpad i upadek Ordy stworzył koniunkturę, którą Moskwa wykorzystała do ekspansji.

„Będziemy dążyć do demilitaryzacji oraz denazyfikacji Ukrainy”, obwieścił prezydent Rosji. Władimir Putin ostro skrytykował to, że komuniści stworzyli formalno-prawny mechanizm, który – przynajmniej teoretycznie – miał umożliwiać narodom innym niż Rosjanie morgan stanley, goldman prowadzić skok premii dla bankierów w azji – bloomberg news by reuters wyjście z granic byłego imperium rosyjskiego, a później także opuszczenie Związku Sowieckiego. Również wszelkie próby – nazwijmy to – „zgłaszania pewnych zastrzeżeń”, by nie powiedzieć kwestionowania, idei jednoruskiej były deprecjonowane.

W sobotę Putin powiedział, że Moskwa nie rezygnuje z negocjacji i że jest gotowa do przedyskutowania „dopuszczalnych rozwiązań” wojny na Ukrainie. W ocenie ISW wypowiedź prezydenta Rosji, którą niektórzy odebrali jako sugestię o jego gotowości do rokowań pokojowych, to błędną interpretacja, ponieważ faktycznie mówił on o możliwości rozmów o losach Ukrainy z Zachodem, a nie z władzami w Kijowie. Ramzan Kadyrow podkreślił też, że „wielokrotnie powtarzał, że walka z satanizmem powinna być kontynuowana w całej Europie, a przede wszystkim na terenie Polski”. W lipcu odbędzie się doroczny Marsz Autonomii Śląska, który za każdym razem przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Dla mnie ten region Polski zasłużył sobie na szczególny status niepodległego kraju i pilnie potrzebne jest tam referendum, podczas którego Rosja może udzielić pomocy organizacyjnej” – napisał. Prezydent Rosji ogłosił rozpoczęcie „operacji wojskowej„, aby „zdemilitaryzować” i „zdenazyfikować” Ukrainę.

  • Ale fakt jej zawarcia, a później również wybrania przez część elity ukraińskiej trzeciej drogi – współpracy z Turcją przeciwko państwu polsko-litewskiemu i Moskwie – dowodzi, że koncept „jednego narodu” i „głębokiej więzi” między Ukrainą i Rosją się nie sprawdzał.
  • Jej założeniem jest, że naród rosyjski składa się z Wielkorusinów (Rosjan), Biełorusów (Białorusinów) i Małorusinów (Ukraińców); te części składowe mogą różnić się pod względem etnograficznym, ale łączy je wspólnota religii, języka i interesów politycznych.
  • – Wróg doskonale zdaje sobie sprawę z naszych propozycji dotyczących demilitaryzacji i denazyfikacji terytoriów kontrolowanych – stwierdził.
  • Odkąd za przygotowanie wątków historycznych w przemówieniach prezydenta zaczął odpowiadać były minister kultury Władimir Miedinski, pośmiewisko rosyjskiego środowiska historycznego, jest już tylko gorzej.

Częścią działań było również uwalnianie państwa od zwolenników ideologii nazistowskiej. Posługiwanie się hasłami imperialnymi, do złudzenia przypominającymi te z czasów Piotra Wielkiego i Aleksandra III, to w przypadku Putina bicie w wielki bęben bez większego zrozumienia. Znałem kilku historyków, którzy przygotowywali przemówienia dla prezydenta. Pewien dyżurny rosyjski historyk-propagandzista, który dotąd pisał książki o zbrodniach UPA, napisał książkę o „zbrodniach Kalinowskiego”, która była promowana przez rosyjskie i białoruskie czynniki oficjalne. A przecież przydomek nadany Murawjowowi przez społeczeństwo – Wieszatiel – mówi sam za siebie. Podstawowym mitem powtarzanym jeszcze w XVIII i XIX wieku przez propagandę rosyjską był ten o „niszczeniu prawosławia” w monarchii jagiellońskiej.

Demilitaryzacja

Na jej podstawie prowadzono lustrację urzędników pod kątem działalności na rzecz zbrodniczego reżimu. Elementem denazyfikacji była również szeroko prowadzona akcja pokazująca społeczeństwu niemieckiemu bezmiar zbrodni hitlerowskich. Pokonane w 1945 roku Niemcy były krajem wyniszczonym wojną, bombardowaniami i zrujnowanymi gospodarczo, jednocześnie jednak już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, jak ważną rolę strategiczną mogą odgrywać w zaczynającym się nowym konflikcie supermocarstw. inwestowania, aby uniknąć błędów z fibonacciego na rynku forex Najpierw jednak siły okupacyjne stanęły przed trudnym zadaniem przywrócenia porządku w Niemczech. Kraj ten był przecież kilkanaście lat ostoją jednego z najbardziej zbrodniczych systemów totalitarnych w historii, nie brakowało ciągle zwolenników starej władzy i różnego rodzaju uwarunkowań politycznych. Ideologię nazistowską uznano za nielegalną i karaną, a w strefach wschodnich nierzadko działalność w partii była traktowana jako przestępstwo, karane nawet śmiercią.

Ludzie pokroju Putina i on sam uznali, że czas imperium sowieckiego – mimo rosyjskiej dominacji w tym tworze – był jednocześnie czasem zamrożenia państwowości rosyjskiej i w ogóle rosyjskiej idei narodowej. Ukuło się przekonanie, że na istnieniu Sowietów korzystały inne narody, a rewolucja bolszewicka przerwała kształtowanie się nowoczesnych mechanizmów państwowych w samej Rosji. Ten trend widoczny był w renesansie badań nad Rządem Tymczasowym i siłami białych – Igor Girkin, dowódca separatystów w Doniecku, jest rekonstruktorem historycznym właśnie tamtych czasów. Pochód nad Wisłę, straszenie wojną z Polską w państwowej telewizji, a nawet opowieści, które czasem się słyszy w kuluarach, o dobrej granicy niemiecko-rosyjskiej gdzieś koło Skierniewic, to zasłona dymna.

Tłumaczenie wyrazu demilitaryzacja:

W poniedziałek Ramzan Kadyrow zamieścił w serwisie Telegram wpis dotyczący naszego kraju. Decyzję tę ogłosił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP” – napisał. W swoim wystąpieniu Putin zupełnie pominął również to, że 22 stycznia 1918 roku, wobec przewrotu bolszewickiego, Ukraińska Centralna Rada proklamowała pełną niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej. Państwo to opierało diaceutycy wygrywa 5-letni kontrakt z nieznanych globalnych przedsiębiorstw naukowych się zarówno bolszewikom jak i białym, a latem 1920 roku – na mocy układu Piłsudski-Petlura – siły zbrojne URL brały udział w obronie Polski przed Armią Czerwoną. Z czasów nam bliższych warto wspomnieć, że pretekstem do agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku była “ochrona” mieszkających w II RP Białorusinów i Ukraińców. Wspominał pan o tym, że w późnym średniowieczu Moskwa wypracowała topos obrończyni prawosławia.

ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – korekta. (2023-10-10 19:

Militis ‘żołnierz’) – proces, w którym pozbawia się dany teren wojsk oraz budynków i maszyn o charakterze wojennym. Obszar poddany takiemu procesowi nazywany jest strefą zdemilitaryzowaną. Jest to krok wstecz w stosunku do wspominanego już artykułu Putina z ubiegłego roku.

Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy”, zapowiedział Putin. Denazyfikacja i demilitaryzacja to pojęcia, które niosą za sobą historyczne konotacje. Użycie przez prezydenta Rosji tej zbitki wskazuje, że Putin odnosi się do sytuacji zaistniałej po II wojnie światowej.

Ograniczenie zbrojeń, produkcji wojskowej

Na naszym kierunku moim zdaniem aspiracje te sięgają Ukrainy, Białorusi oraz Naddniestrza. Co się tyczy państw bałtyckich czy Polski, to nie są one – jako bezpośredni wasal – Rosji potrzebne. Neo-ZSRR byłby tak potężnym bytem politycznym, że i tak wywierałby przemożny wpływ na Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę, a poprzez Finlandię także na państwa skandynawskie. Białoruś Łukaszenki dała się w tym scenariuszu wsadzić w buty marionetkowej Słowacji. Demilitaryzacja (łac. de- ‘z (czego), od, wy-‘ i militaria ‘ćwiczenia wojskowe’ od militaris ‘wojskowy’ od miles dpn.

Putin uznaje, że Polacy i Finowie to odrębne cywilizacyjnie i kulturowo nacje, ale nie zrezygnuje z kontroli na obszarze, gdzie dominuje język rosyjski i prawosławie. Osobną kwestią jest sprawa państw bałtyckich – tu Rosja posługuje się pretekstem ochrony mniejszości rosyjskojęzycznej. Ambasador Jerzy Marek Nowakowski, były przedstawiciel Polski na Łotwie i w Armenii, napisał ostatnio, że Putin dąży do odtworzenia imperium rosyjskiego w granicach z 1793 roku. Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy — powiedział Putin podczas porannej czwartkowej rozmowy z prezydentem Białorusi.

Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest ze zgodą na jego publikację w serwisie. Zasady 4D zastosowanej po II wojnie światowej wobec pokonanych Niemiec. W tym kontekście denazyfikacja polegała na uznaniu ideologii nazistowskiej za nielegalną i usunięciu z przestrzeni publicznej wszelkich jej symboli.

Oba te pojęcia, zwłaszcza zastosowane w duecie, budzą oczywiste skojarzenia z II wojną i działaniami, które po jej zakończeniu prowadzono wobec Niemiec. Przemówienie Władimira Putina z 21 lutego 2022 roku analizujemy – od strony budowania wizji historii – z doktorem Michałem Patrykiem Sadłowskim, historykiem prawa i ustroju, ekspertem w zakresie obszaru poradzieckiego, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Wystarczy przypomnieć, że rozbiory Rzeczpospolitej zaczynają się od montowania w kraju ruchu dysydenckiego pod auspicjami ambasadora Moskwy Nikołaja Repnina. Zgodnie z definicją, denazyfikacja to zespół środków podjętych po II wojnie światowej przez zwycięskie mocarstwa, mające wraz z demilitaryzacją doprowadzić do oczyszczenia życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego Niemiec z nazizmu. Demilitaryzacja – proces, w którym pozbawia się dany teren wojsk oraz budynków i maszyn o charakterze wojennym . Pojęcie to odnosi się także do rozbrajania formacji militarnych i paramilitarnych (także oddziałów partyzanckich), stanowiąc najczęściej element demobilizacji.


Robert

Trzydzieści lat: naprawa maszyn do szycia i urządzeń precyzyjnych.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *